Tein viime viikolla vertailun EA1 ja vastaavista ensiapukoulutuksista, löydät sen täältä. Suuren kiinnostuksen vuoksi ajattelin tehdä vertailun myös eri hätäensiapukoulutuksista.

Mitä hätäensiapukoulutus sisältää?

Hätäensiapukoulutuksessa keskitytään nimen mukaisesti harjoittelemaan hätäensiavun antamista. Se on näin ollen sisällöltään huomattavasti ensiapukoulutusta suppeampi. Hätäensiapukoulutus on myös kertauskurssi, jolla saadaan jatkettua ensiapukorttien voimassaoloaikaa. Useimmille työpaikoille työturvallisuuslain minimivaatimus onkin voimassa oleva hätäensiapukoulutus.

Tukehtuvan ensiapu

SPR:n 8 tunnin hätäensiapukoulutus

Pitää sisällään seuraavat aihealueet; toiminta onnettomuustilanteessa, elvytys (myös defibrillaatorin kanssa), vierasesineen poisto hengitysteistä, yleisimmät sairauskohtaukset, verenvuotojen tyrehdyttäminen ja palovammojen ensiapu.

SPR:n 4 tunnin hätäensiapukoulutus

4 tunnin koulutus on huomattavasti suppeampi ja sisältää seuraavat aihealueet; toiminta onnettomuustilanteessa, elvytys (myös defibrillaattorin kanssa), vierasesineen poisto hengitysteistä, verenvuotojen tyrehdyttäminen ja sokin ensiapu.

EFR-hätäensiapukurssi

Sisältää seuraavat aihealueet; tilannearvion tekeminen, suojainten käyttö, ensiarviointi, elvytys, tukehtumaisillaan olevan aikuisen auttaminen, verenvuodon tyrehdyttäminen, sokin ja selkärankavamman ensiapu. Lisäksi valinnaisena aiheena voi valita defibrillaattorin käyttökoulutuksen tai ensiapuhapen annon.

Sydänkohtaus

Safety Trainers Finland Oy:n hätäensiapukurssi

Koulutusalustamme teoriaosuus sisältää ns. "kaiken"

Kurssimme sisältää seuraavat aihealueet; toiminta onnettomuustilanteessa, elvytys (myös defibrillaatorin kanssa ja lapsen elvytys), vierasesineen poisto hengitysteistä (myös lapsen), yleisimmät sairauskohtaukset, verenvuodon tyrehdyttäminen ja palovammojen ensiapu. Koulutukset räätälöidään aina yritys- ja toimialakohtaisesti ja näin ollen sisällöt voivat hieman vaihdella tarpeiden mukaan. Kurssilaisten vanha osaamistaso otetaan huomioon ja näin ollen voidaan opiskella lisää aiheita esim. myrkytykset jne. Koulutusalustamme teoriaosuus sisältää ns. "kaiken", ja sieltä voi asioita kerrata tai opiskella myös tarpeen vaatiessa.

Hätäensiapukurssit: STF hätäensiapukurssi SPR hätäensiapukurssi EFR hätäensiapukurssi
Kortin voimassaoloaika 3 vuotta 3 vuotta 2 vuotta
Koulutuksen kesto (h) 3 + online-koulutus 4-8 6 + itseopiskelu
Teoriaosuus verkossa Kyllä Ei Ei
Teoriaosuus ennen kurssia Kyllä (verkko-opiskelu) Ei Kyllä (kirja)
Maksimi osallistujamäärä 20 15 12
Kertauskurssin kesto (h) 3 4-8 5-8 + itseopiskeluosio
Verkossa työturvallisuuslain vaatima rekisteri ensiakoulutetuista Kyllä Ei Ei
Ensiapukortti Kyllä (sähköinen) Kyllä Kyllä
Kouluttajana toimii Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK) Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK) Kuka vain, joka käynyt EFR-kouluttajakurssin

sairaskohtaus


Jonathan Hagkvist
Kirjoittanut: Jonathan Hagkvist, Sairaanhoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)