Minulle on tullut kyselyitä, minkälainen ensiapuvarustus meidän työpaikallamme on riittävä? Lyhyt vastaus on, että työpaikat jaotellaan kolmeen eri ryhmään ja ensiapuvarustus mitoitetaan työpaikkariskien mukaan eli onko työpaikallasi tapaturmanvaara vähäinen, ilmeinen tai erityinen. Varustukseen vaikuttaa myös työntekijöiden määrä.

Tapaturmanvaara vähäinen

Niin sanottuja vähäisen riskintyöpaikkoja ovat mm. kaupat ja erilaiset toimistot. Tällaisissa paikoissa tulisi olla ensiapukaappi tai -laukku ja opastekilvet, mistä näkee missä ensiapukaappi tai -laukku on sekä hätäilmoituksenteko-ohje ja hätäensiapuohjeet.

ensiapuasema-ensiapulaukku-opastekyltti

Tapaturmanvaara ilmeinen

Ilmeisen riskin työpaikkoja ovat mm. rakennustyömaat ja erilaiset tehtaat. Ilmeisin riskin työpaikoilla tulisi olla ensiapukaappi, siirrettävä ensiapupakkaus/-laukku ja opastekilvet (ensiapukaapille ja paareille) sekä raajalastat, avaruuslakana, paarit, hätäilmoituksenteko-ohje ja hätäensiapuohjeet.

Tapaturmanvaara erityinen

Erityisen riskin työpaikkoja ovat mm. sellaiset paikat, joissa käsitellään ärsyttäviä, myrkyllisiä ja syövyttäviä aineita ja/tai, joissa on räjähdys-, palo- tai sähkötapaturmavaara. Erityisen riskin työpaikoilla tulisi olla ensiapukaappi, siirrettävä ensiapupakkaus/-laukku ja opastekilvet (ensiapukaapille, paareille, silmähuuhteluun ja hätäsuihkuun) sekä raajalastat, avaruuslakana, paarit, hätäilmoituksenteko-ohje ja hätäensiapuohjeet.

Työpaikoilla, joissa on mahdollisuus roiskua happoa tai muita syövyttäviä aineita iholle, vaatteille tai silmiin, tulisi päästä heti hätäsuihkuun tai silmähuuhteluun.

taittopaarit-silmähuuhtelupullo-opastekyltit

Yksin, työparin tai työryhmien kanssa työskentelevien ja ajoneuvojen ensiapuvarustus

Jokaisella pareittain tai yksin työskentelevällä tulisi olla taskupakkaus sekä työryhmällä ensiapulaukku. Ajoneuvoissa (paketti-, kuorma-, linja- ja henkilöautoissa) tulisi olla ensiapulaukku. Vaarallisia aineita kuljetettaessa tulee kuljettajalla olla henkilökohtaiset torjunta- ja suojavarusteet sekä silmähuuhtelupullo.

Mitä lääkkeitä tarvitaan ensiapukaappiin?

Asutuskeskuksissa olevilla työpaikoilla ei ole syytä sisällyttää ensiapukaappiin lääkkeitä, mutta esim. kaukana asutuskeskuksista olevilla työmailla kannattaa säilyttää käärmeen puremiin (kyypakkaus) ja hyönteisten pistoille tarkoitettuja allergialääkkeitä.

Kannattaako työpaikalle hankkia defibrillaattori eli sydäniskuri?

nostaa eloonjäämistodennäköisyyttä jopa 5 kertaisesti

Kyllä kannattaa, koska ennen ambulanssin tuloa tehty defibrillointi yhdistettynä painelu-puhalluselvytykseen nostaa eloonjäämistodennäköisyyttä jopa 5 kertaisesti (5%:sta 24 %:iin). Jopa 50-70% selviää, jos defibrilloidaan 3-5 minuutin kuluessa kammiovärinän alusta. Sydäniskuri siis kannattaa hankkia jokaiseen sellaiseen paikkaan, jonne ambulanssin tulo saattaa kestää pitkään, kuten esim. mökille.

Zoll-Aed-plus-defibrillaattori

Mikäli, et ole varma, mitä ensiaputarvikkeita tarvitset työpaikallesi tai haluat ostaa defibrillaattorin, ota meihin yhteyttä sähköpostilla: asiakaspalvelu@safetytrainers.fi, niin konsultoimme teille tarpeellisen ensiapuvarustuksen tarjouksen kera.


Jonathan Hagkvist
Kirjoittanut: Jonathan Hagkvist, Sairaanhoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)