Osaatko toimia, jos kohtaat tajuttoman? (tajuton = reagoimaton, mutta hengittää) Ulkoillessa saattaa törmätä maassa makaavaan, liikkumattomaan ihmiseen. Onneksi yleensä kyseessä, ainakin omakohtaisesti on ollut sammunut henkilö, kenet on saanut ravistelemalla hereille. Miten toimit, jos et saa ravistelemalla hengittävää ihmistä hereille?

tajuttomana nielun lihakset ovat veltot ja tukehtumisen riski on suuri

Autettava laitetaan aina kylkiasentoon, koska tajuttomana nielun lihakset ovat veltot ja tukehtumisen riski on suuri. Kylkiasennossa hengitystiet pysyvät auki ja mahdollinen erite valuu suusta maahan eikä keuhkoihin. Kylkeä tulee vaihtaa 30 minuutin välein.

Tajuttoman ensiapu:

 1. Ravistele ja herättele autettavaa
 2. Soita hätäkeskukseen 112, jos autettava ei reagoi herättelyyn
  • käytä 112 Suomi -sovellusta (lähettää sijainnin automaattisesti hätäkeskukseen)
  • puhelimen kaiutin päälle
 3. Käännä/nosta reagoimaton selälleen
 4. Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys (nostamalla alaleukaa ylöspäin ja painamalla otsaa taaksepäin, kts. ohjeet alempaa)
  • määritä 10 sekunnissa hengittääkö
  • kokeile tuntuuko poskessa ilmavirtaus ja nouseeko rintakehä?
 5. Käännä hengittävä, mutta tajuton autettava kylkiasentoon (kts. kuvasarja)
 6. Avaa hengitystiet taivuttamalla päätä taakse päin (kts. kuvasarja)
 7. Tarkkaile hengitystä, jos hengitys loppuu tai muuttuu epänormaaliksi:
  • soita uudelleen hätäkeskukseen 112 ja ilmoita muuttuneesta tilanteesta
  • aloita elvytys

Kylkiasento

Hengitysteiden avaus ja hengityksen tarkistus

 1. Avaa hengitystiet nostamalla tajuttoman leukaa ylöspäin ja painamalla otsaa/päätä taaksepäin (kts. kuvat)
  • huomioi varsinkin pienen lapsen hengitystietä avatessa kaularangan yliojentumisen mahdollisuus!

Hengitystien-avaus

 1. Hengitys tarkistetaan kuvan mukaisesti:
  • vie poski autettavan suun yläpuolelle (kts. kuva)
  • tarkkaile samalla rintakehän ja ylävatsan hengitys liikkeitä
  • tarkistukseen saa mennä maksimissaan 10 sekuntia

Hengityksen-tarkistus

 1. Jos hengitys on normaalia, käännä tajuton kylkiasentoon
  • hengitys tuntuu poskella tai hengitysliikkeet näkyvät
 2. Jos autettava on eloton, aloita elvytys
  • autettava ei hengitä tai hengitys on epänormaalia

Lähteet:

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 9. First aid. Kirjoittaneet: David A. Zideman, Emmy D.J De Buck, Eunice M. Singletary, ja muut. Verkkodokumentti: https://cprguidelines.eu

Elvytys. 3.2.2016. Kirjoittaneet: Suomalaisen Lääkäriseuran, Suomen Elvytysneuvoston, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin asettama työryhmä. Duodecim, Käypä hoito -suositus. Verkkodokumentti: www.kaypahoitosuositus/elvytys


Jonathan Hagkvist
Kirjoittanut: Jonathan Hagkvist, Sairaanhoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)