Ensiapukoulutus lapsille!

Saimme tilauksen järjestää ensiapukurssin Vuosaaren ala-asteen iltapäiväkerholle. Koululta tuli toive, että puhuisin väkivallan (lyöntien, potkujen ja kamppauksien) todellisista vaaroista. Kurssia suunniteltaessa oli otettava huomioon kurssin lyhyt kesto ja lasten ikätaso. Iltapäiväkerholaisten nuori ikä luonnollisesti asetti omat rajoituksensa, mutta lähtökohtana oli, ettei asioita lähdetä kaunistelemaan. Nykyään monilla on vääristynyt kuva siitä, mitä ihmiskeho kestää. Kiitos tästä kuuluu osittain elokuville ja peleille, missä toisia hakataan useita tunteja ja pahimmillaan siitä seuraa vain nenäverenvuoto. Kurssilla asiat kerrottiinkin niin kuin ne ovat ja miten huonosti voi käydä eli pahimmillaan väkivallan uhri voi halvaantua tai jopa kuolla. Lopuksi näytettiin kuva pahoinpitelyn uhrista, kenen naama on turvonnut ja mustelmilla. Kommentteja kuvasta tuli laidasta laitaan, mm. ”lällyä” ja ”hyi että”

Kylkiasento

"olisin ollut mieluummin leikkimässä"

Lapsille opetettiin myös, milloin soittaa hätänumeroon 112 ja milloin ei. Nyt iltapäiväkerholaiset osaavat mm. tyrehdyttää suuren verenvuodon painesiteen avulla ja kääntää tajuttoman ihmisen kylkiasentoon. Lapsille järjestetty ensiapukurssi erosi suuresti aikuisten kurssista. Lapset osallistuivat mielellään erilaisiin harjoituksiin ja olivat innokkaina ja uteliaina mukana kurssilla. Lopuksi kysyinkin palautetta siitä, mitä lapset tykkäsivät tunnista. Lapsilta tulikin rehellinen palaute, että ”olisin ollut mieluummin leikkimässä”. Onneksi iltapäiväkerhon vetäjät pitivät tuntia oikein onnistuneena!

Paineside


Jonathan Hagkvist
Kirjoittanut: Jonathan Hagkvist, Sairaanhoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)