Oli taas erittäin mukava koulutuspäivä Helsingissä. Voiko Suomi muuttua enää turvallisemmaksi? Kyllä voi ja nyt on myös AAC Global Oy:n henkilökunta ensiaputaitoista. Heidän vahvaa osaamista on monikieliset viestinnän palvelut. Räätälöimme ensiapukoulutuksen heidän tarpeiden mukaiseksi ja järjestimme koulutuksen HUONE tapahtumahotellissa, joka oli tilojen ja ruokailujen puolesta itselleni positiivinen yllätys.

AAC Global Oy defibrillointi harjoittelua

Osalle työntekijöistä ensiapukoulutus oli ensimmäinen laatuaan. Osalla viimeksi käydystä koulutuksesta oli useampi vuosi ja yhdellä osallistujalla edellinen koulutus oli ollut vuonna 1998 ja nyt heti perään vuonna 2018. Koulutus sujui erittäin hyvässä ilmapiirissä ja kaikki työntekijät olivat erittäin motivoituneita kurssilla. Huumoriltakaan ei voinut välttyä. Tästä hyvänä esimerkkinä oli, kun kysyin: ”Kuka tulee kääntämään?”. Vastaukseksi sain kunnon naurut. Kyseessä oli siis normaalioloista poiketen kylkiasentoon kääntö eikä tekstin käännöstyöt.

AAC Global ei pelkästään päivittänyt henkilökunnan ensiapuosaamista, vaan he myös päivittävät ensiaputarvikkeet heidän toimialansa vaatimalle tasolle. Nyt, kun koulutusta ei järjestetty heidän omissa toimitiloissaan, annoin heille rastiruutuun listan, johon he voivat merkitä mahdolliset puutteet ensiaputarvikkeista. Listan he voivat toimittaa meille ja toimitamme heille puuttuvat ensiaputarvikkeet.

AAC Global Oy paineside harjoittelua

Mikäli hätä yllättää ja saat äkillistä rintakipua, niin osaa henkilökunta myös tunnistaa yleisimmät sairauskohtaukset ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Esimerkiksi elvytys, defibrillointi ja suuren verenvuodon tyrehdyttäminen onnistuvat. Edelleenkin on syytä muistaa, että heidän päätyönsä on monikielisen viestinnän palveluiden tuottaminen, joten edelleenkin ensisijainen paikka tapaturman sattuessa on Haartmanin tai Malmin päivystys!

Elvytys harjoittelua

Paineside: ensiapuharjoittelu


Jonathan Hagkvist
Kirjoittanut: Jonathan Hagkvist, Sairaanhoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)